anal-fissur

Hızlı Bilgi Formu

Anal Fissur Makat Çatlağı

Makattaki çatlak durumuna anal fısur denir. Ciltten (mukokütanöz bileşke) dişli çizgiye(dentat line) kadar ulaşır. Akut veya kronik olarak iki çeşittir. Akut fissür ilaçsız veya ilaçlarla rahatlayabilir. Kronik fıssuler 4-6 haftalık tedaviye rağmen iyileşmeyen fissürlerdir.

Sıklıkla genç- orta yaş erişkinlerde görülür lakin tüm yaş gruplarında da ortaya çıkabilir. Kadın ve erkek cinsiyette benzer oranda görülür.Erkeklerde çoğunlukla kuyruk sokumu tarafında saat 12 yönünde,%1 saat 6 hizasındadır. Kadınlarda büyük oranda saat 12 yönünde, azınlıkla saat 6 yönündedir. Çok az oranda da yan duvarlarda ortaya çıkar.

Nedenleri

Kesin ortaya çıkma nedenleri bilinenememekle beraber;

  1. Kronik kabızlık yada ishal
  2. Makat cerrahisi geçirmek
  3. Travma
  4. Hamilelik
  5. Anatomik ya da genetik yatkınlık
  6. Stres fıssurlerin meydana geliş nedenlerinden sayılabilir.

Kronikleşmesinin nedeni sfinkter basıncı sonucunda fissür zemindeki beslenme problemidir(iskemi). Makat (anüs) kanalında ortaya çıkan ağrı, ve bunun tetiklediği kasılma(spazm) , kasılma sonrası meydanda gelen iskemi fissürün kronikleşmesine yol açar. Anal fissürlerde anal kanal çıkımında deri katlantısı (skin-tag), kanal içerisinde büyümüş hipertropik papilla ve fissür tabanı derinliği, çatlağın iyileşme çabaları sonrası oluşur.

Gecikmiş tedavi fissür tabanında apse ve fistül vb. komplike tablo ortaya çıkartır. Ağrı ve kanama öncelikli belirtilerdir. Dışkılama sırasında ağrı başlar ve uzun müddet seyir gösterir. Rektal kanamanın çocuklardaki ana nedeni fissürlerdir. Tanı muayeneyle konur. Anaskopla muayene tercih edilebilinir. İnflamatuar barsak hastalıkları(crohn, ülseratif kolit), sifiliz(frengi), anal kanser, AIDS, anal apse ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Akut Anal Fissürde Tedavi

Rahatlatıcı pomatlar, lokal anastezikli pomatlar, beslenme tarz değişikliği, posalı gıda tüketimi, dışkılama alışkanlıklarının düzeltilmesi (zorlu ıkınmadan kaçınma), ılık su oturma banyosu fayda sağlar. Geliştirilmiş olan bazı lokal ilaçlarda son zamanlarda akut anal fissür tedavisinde tercih edilir. Isosorbit dinitratlı pomatlar günlük 3defa anüs etrafına ve fissür tabanına uygulanır. Ağrıyı azaltır. İyileştirici yönü azdır. Diltizem Pomat: Ağrıyan yere sürülür. Sınırlı iyileştirici etkisi vardır.

Kronik Anal Fissür Tedavide

Lateral internal sfinkterotomi ana tedavi şeklidir. Uygulandığında anal kanaldaki kasılma rahatlar, çatlak iyileşir. Anal cerrahide tecrubeli cerrahlarca yapılması başarı oranını artırır. Büyük oranda başarı elde edilir. Çocuklar için medikal tedavi tercih edilir. Farklı tedavi seçeneği pek az tercih edilir.