guatr-ve-troidin-diger-hastaliklari

Hızlı Bilgi Formu

Guatr ve Troidin Diğer Hastalıkları

Tiroid bezinin hastalığı olan guatr’ın son 10-15 yıl öncesine kadar cerrahi tedavisi revaçta iken, 2009 yılı sonunda Amerikan Tiroid Birliği’nce bildirilen ve 2011 de revize edilen akış diagramında şüpheli durumlarda cerrahi tedavi seçeneği tercihi ildirilmiştir. Eğer cerrahi tedavi seçeneği kullanılacaksa da bezin tümünün alınması önerilmektedir. Geçtiğimiz senelerde yoğun yapılmış olan ve “traşlama” “bir kısım tiroid bezinin bakiye bırakılması” gibi tedaviler nükslerinin yoğun yaşandığından artık güncelliklerini kaybetmiştir. Literatürde geri kalan tiroid bezinde yeniden nodül gelişme potansiyeli bazı serilere göre %50 oranına kadar çıkabilmektedir. Kimlerde yeniden nodül gelişeceği de önceden kestirilememektedir.

Tiroidle ilgili İkincil, üçüncül ameliyatlar, ses telleriyle ilgili sinirlerin bu bölgeden geçmesi, ikincil- üçüncül ameliyatlarda bu sinirlerin korunması ve ayırtedilmesinin güçlüğü hatta yer yer de imkansızlığından ameliyatı yapan cerrah için kabus gibi olup, iyi huylu hastalıktan dolayı hastanın sesini kaybetmesi, ses tellerinin tamamen çalışamamasından nefes alamama ve boynunda ömür boyu kalabilecek soluk borusuna delik açılması (trakeostomi) gibi durumlarla karşı karşıya kalabileceğinden risk taşımaktadır.

Bundan dolayı tiroid bezine yönelik lüzumsuz ameliyatlardan kaçınılmalı, eğer yapmak mecburiyse, şüpheli bir kanser durumu varsa, problem ilk ameliyatta çözülmeli, ikincil-üçüncül ameliyatlara gerek kalmamalıdır.

Bu hususta hastaların bilinçlenip iyi araştırmaları, deneyimli merkezlerce değerlendirilmelerinin yapılmasını talep etmeleri uygundur. Yoksa istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilinir. Biz de deneyimli ekiple guatr hastalarına yaklaşımı en güncel Amerikan Tiroid Birliği kılavuzuna göre müdahale etmekteyiz.