karaciger-kist-ve-kitleleri

Hızlı Bilgi Formu

Karaciğer ve Kist Kitleleri

Parazitik olmayan Kistler

 1. Konjenital
  • Soliter -Multiloküler -Uniloküler
  • Polikistik -Hepatik (sadece kc) -Multiple organ (kc+böbrek+pankreas)Akkiz
 2. a.Neoplastik -Malign (kistadenokarsinom) -Benign (kistadenom)
  • İnflamatuar
  •  Travmatik

Paraziter Kistler

 • Kanlı ve dejeneratif kist
 • Dermoid kist
 • Endotelial kist
 • Retansiyon kisti -soliter -multiple
 • Lenfatik kist
 • Proliferatif kist

Kistler multipl, diffüz, soliter, uniloküler veya multi loküler olabilir.

Karaciğer Kanseri

Hepatit B ve Hepatit C yada sirozlu hastalarda gelişen karaciğer tümörleri, çoğunlukla erken dönemde belirti vermeyebilirler. Bundan dolayı kanında Hepatit virüsleri olan kişilerin düzenli sağlık kontrolü yaptırması tavsiye edilir.

Hepatit B ve Hepatit C sık görülen bir sağlık problemidir. Hepatit virüsünün varlığı, karaciğer kanseri gelişimi için çok önemli bir risk nedeni şeklinde değerlendirilir. Bundan dolayı kanında virüs bulunan yada kronik karaciğer hastalığı olanların, karaciğer kanseri açısından risk altında olduğundan zaman zaman takip edilmeleri gerekir.

Kanserden Korunmu

Burada amaç hem midenin hacminin küçültülmesi hem de barsakların emilim yüzeyinin azaltılması esasıdır. Emilimin azaltılması esasına dayandığından vücut için gerekli dışardan alınması gerekli olan maddelerin de emilimini engelleyeceğinden zamanla bu maddelerin eksiklikleri ile hasta karşımıza gelebilir.

Belirtileri

Erken dönemde bir bulgu vermeyebilir. Artan kitle çapıyla orantılı olarak karnın sağ tarafında yaygın bir ağrı ortaya çıkar. Evre ilerledikçe şiddetli karın ağrısına kilo kaybı ve karında şişlik eşlik eder.

Risk Faktörleri

Zemininde hepatit, siroz olanlarda karaciğer tümörleri tedavi edildikten sonra nükse meyillidir. Bundan dolayı tedavi sonrası yakın takip önemlidir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile takibi yapılır. Ortaya çıkan yeni bir kitle olduğunda yeniden cerrahi girişim veya lokal tedavilerden birisi planlanır. Nakilli karaciğeri olan hastalar ise nüks etmeye karşı yakından takip edilir.

Tanı Yöntemleri

Tanısı, görüntüleme yöntemleri ile konur. Karaciğer tümörü ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile görüntülenebilir. Ayrıyetten kan alınarak alfafetoprotein (AFP) karaciğer tümörlerinde yükselen bir belirteç olarak kabul edilir.

Tedavi Yöntemleri

Temel tedavisi, ameliyat ile çıkarmaktır. Yeterli karaciğer fonksiyonlarının olduğu ve kitlenin çıkarılabileceği hastalarda ameliyat tercih edilir. Lakin karaciğer naklinin gerektiği durumlarda vardır. Bu teknik, tümörün karaciğer içinde sınırlı olduğu siroz hastalarında yapılır. Ameliyata uygun olmayan hastalar için diğer bazı girişimsel yöntemler tercih edilir. İlk sırada yer alan; kemoembolizasyondur. Burada; karaciğer atardamarının içine ilaç verilir. Bu şekilde kitlenin büyümesi sınırlandırılır. Toleransın hasta açısından yüksek olduğu bilinir. Bunun harici diğer yöntemler; alkol enjeksiyonu, radyofrekans ablasyonu ve kriyoterapi uygulamasıdır. Bu tekniklerin tamamında kitleye lokal olarak ısı, soğutma veya kimyasal etki uygulanarak tümör dokusunun yok olması sağlanır. Başka kanserlerde sıklıkla kullanılan kemoterapi, karaciğer kanserlerinde yeterince etkili sonuç veren bir yöntem değildir.

Kanserin Sistemik Tedavisi

Karaciğer dışındaki lenf bezlerine veya diğer organlara kanserin yayılması halinde veya mevcut diğer tedavi yöntemleri kullanılmasına rağmen kanserin ilerlemesi ya da yayılması varsa “ilerlemiş” ya da “metastatik” karaciğer kanseri tabiri gündeme gelir. Bu aşamadaki karaciğer kanserinde kalıcı, tam bir şifa sağlamak, hastalığı tamamen yok etmek mümkün olmaz, yapılacak tüm tedavilerin amacı hastanın kansere bağlı şikâyetlerini azaltmak, mümkünse hastalığın ilerlemesini yavaşlatmadır.

Metastatik ileri karaciğer kanserinde yalnızca karaciğer üzerinde değil vücuttaki tüm doku ve organlarda etkili olan “sistemik tedavi” planlanır. Bu tedavi kemoterapi ilaçlarını ve hedefe yönelik tedaviyi içerir.

Kemoterapiye Karaciğer kanseri çoğunlukla dirençlidir, hiçbir kemoterapi ilacı ömrü uzatmıyor. Hedefe yönelik ilaçlar, tümörün büyümesinde ve yayılmasında önemli olan damarlanma özelliğini ve bazı proteinlerin üretimini engeller. Bazı çalışmalar ilerlemiş veya metastatik karaciğer kanserinde bu ilaçların yaşam süresini ortalama 3 ay kadar uzattığı ortaya çıkarılmış. Sirozu olmayan veya sirozu ağır durumda bulunmayan hastalarda ilaç etkili olabilir. İlaca bağlı yan etkiler iştahsızlık, halsizlik, ishal, kilo kaybı, ciltte kızarıklık ve/veya döküntü, el ayaları ve ayak tabanlarında soyulma başlıcalarıdır.

Günde 2 kez hap şeklinde ağızdan alınan hedefe yönelik ilaçlara sürekli olarak deam edilir. Belirli aralıklarla kan tahlilleri yapılarak karaciğer testleri ve kan sayımı değerleri kontrol edilmesi ilaç kullanırken önemlidir. Fazla yan etkiler varsa, karaciğer fonksiyonlarında giderek kötüleşme görülüyorsa ya da kan tahlillerinde anormallikler mevcutsa ilaca ara verilebilir veya doz düşürülür.