obezite-cerrahisi

Hızlı Bilgi Formu

Tüp Mide Ameliyatı

Tüp Mide ameliyatı midenin tüp şekline getirilmesidir. Böylece midenin hacmi küçülür. Daha da önemlisi açlık hormonu olan Ghrelin’in salgılanmasına mani olunur. Midenin uzun eksenine paralel bir kısmı çıkartılıp mide tüp haline getirilir ve böylece kişinin az yemekle doygunluğu sağlanır. Açlık hormonu olup salıverilmesi halinde kişiyi yemeye teşvik eden Ghrelinin tüp mide ameliyatından sonra salınımının azaldığı gözlenmiştir. Midenin tüp şekline çevrilmesi ameliyatları mide by-pass cerrahisinden önce tüm dünyada giderek artan sıklıkta yapılmaktadır.

Mide İçi Balon Yerleştirmesi

Midenin içine özel balon yerleştirilip içine 450-750 ml kadar serum ya da hava verilerek midede hacim kaplaması ve kişinin midesini dolu hissetmesine dayanır. Psikolojik davranış tedavisi alması ve diyetle desteklenmesi uygundur. Kilo kaybındaki etkinliği tartışmalıdır. Bu uygulamayla hastaların %33 ü fazla kilolarının önemli kısmını kaybeder, lakin 5 yıl gibi uzun süreçte sadece hastaların %23’ünün aşırı kilolarının %20’si kurtulur.

Kelepçe Uygulaması

Midenin yemek borusu ile birleşme yerinin hemen alt kısmına konan çepeçevre bir bant (kelepçe) ile yenilen gıdaların burayı erkenden germesi ve bu gerime bağlı olarak tokluk hissinin oluşması . Bunun için uygulanan kelepçe sayesinde mide hacmi küçüldüğünden alınan katı gıda miktarı sınırlandırılır. Ancak bu tür uygulamada hasta sıvı gıdayı özellikle kalorisi yüksek sıvı gıdayı tüketmeye devam ederse kilo kaybı istenen düzeye erişemeyebilir. Kapalı sistemle (laparoskopik) konulan ayarlanabilir mide kelepçelerinde beklenen kilo kaybı 1-2 yıl içinde aşırı kilonun %50-60 ı arasındadır. Kelepçenin mide içine girmesi (migrasyon), mideyi delmesi istenmeyen durumlarıdır.

R-Y Gastrik Bypsas

Burada amaç hem midenin hacminin küçültülmesi hem de barsakların emilim yüzeyinin azaltılması esasıdır. Emilimin azaltılması esasına dayandığından vücut için gerekli dışardan alınması gerekli olan maddelerin de emilimini engelleyeceğinden zamanla bu maddelerin eksiklikleri ile hasta karşımıza gelebilir.

Minik Gastrik Bypass

Bu uygulamada mide hacmi küçültülüp barsak emilim yüzeyi azaltılmasına yönelik bir işlemdir. Safra ve pankreas salgısının mideye geri gelmesi en büyük sorunudur. Beklenen kilo kaybı fazla kiloların %50’sidir.

Gastrik Bipartisyon

Bu uygulama da mide hacmi küçültülüp bağırsak emilim yüzeyi azaltılmasına yönelik bir işlemdir.

Obezite Nedir

Obezite Nedir

Hayatı tehdit edecek ciddi risk oluşturacak düzeyde vücuttaki yağ deposu ve enerji miktarının artması ve sonuçta ölüm oranlarının kaçınılmaz olarak yükselmesi ile seyredebilen bir rahatsızlık halidir.

Obezite tanımı günümüzde Vücut Kitle İndeksi (yabancı literatürdeki karşılığı Body Mass Index-BMI) taban alınarak yapılan ölçüm esasına dayanır. VKİ; vücut kilosunun , metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Buna göre;

 

Normal aralık

18.50 – 24.99

18.50 – 22.99

23.00 – 24.99

Normal üzeri

≥25.00

≥25.00

     Pre-obese

25.00 – 29.99

25.00 – 27.49

27.50 – 29.99

     Obez

≥30.00

≥30.00

          Obez sınıf 1

30.00 – 34.99

30.00 – 32.49

32.50 – 34.99

          Obez  sınıf 2

35.00 – 39.99

35.00 – 37.49

37.50 – 39.99

          Obez sınıf 3

≥40.00

≥40.00

Obezitenin Yol Açtığı Hastalıklar

  • Tip 2 Diabetes Mellitus(şeker hastalığı), Hiperinsülinemi, Hipertansiyon, İnsülin direnci Hiperlipidemi –Koroner arter hastalığı, Safra kesesi hastalıkları Hipertrigliseridemi, Metabolik sendrom
  • Uyku apnesi, Kanser (kolon ve prostat kanserleri erkeklerde; safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri, kadınlarda)
  • Osteoartrit, Felç, Karaciğer yağlanması, Astım, Solunum zorluğu, Ameliyat risklerinin artması,Gebelik komplikasyonları, Menstruasyon düzensizlikleri, Aşırı kıllanma
  • Psikolojik (Anoreksiya Nevroza-(yemek yememe) veya Blumia Nevroza(kusarak yediği besinlerden yararlanmama), gece yeme sendromu ortaya çıkabilir veya bir şeyi daha fazla yiyerek rahatlama, Binge Eating (tıkınırcasına yeme)

Obezitenin Sebepleri

Obezite de tüketilenden daha fazla enerji alınması durumu vardır. Enerji alımı = bazal metabolizma hızı + fiziksel aktivite denklemini karıştıran;tüm bunların birbirlerinin etkilemesi ve her bir bileşenin genetik olarak değişiklik arzedebilmesidir.Tüm bunları etkileyen henüz bilinmeyen genetik ve bilinen çevresel etkenlerin değişik oranda rol oynaması ile obezite meydana gelir. Farklı genetik yapıların önemi bilinmesine rağmen, obezite sıklığının artması teknolojik gelişmelerin sonucu olan davranışsal ve çevresel değişikliklerle izah edilir. (Shah , Rahaman, Hurley, Posch. 2006; 119: 61-74) Teşhis Obezite ise sonraki basamak, obezite nedenlerinin dışlanmasına gelir. Büyük bir bölümünde altta yatan kaynak bulunamaz ise “basit obezite=primer obezite=dış obezite” şeklinde tanımlanır. Genetik endokrin, ve başkaca sebepler rol aldığında ise “sekonder obezite=içsel obezite”olarak adlandırılır.

Obezitenin Önlenmesi ve Tedavisi

Davranış Değişikliği Uygulması

Aşırı Kilo alınmasına yolaçan yemek yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz hareketleri olumlu yönde çevirip azaltmayı, olumlu hareketleri ise perçinleyerek yaşam tarzı haline gelmesini hedeflemektir.

Diyet (Tıbbi Beslenme Uygulaması)

Tıbbi beslenme tedavisi anahtar rol oynar. Beslenme tedavisiyle amaç Vücut kilosunun, boya göre olması gereken (BKİ= 18,5 – 24,9 kg/m2) düzeye indirilmesi hedeflenmelidir. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisinin bireye özgü olduğu unutulmamalıdır. Amaç, bireye doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bu alışkanlığını sürdürmesidir. Vücut ağırlığı boya göre olması gereken (BKİ= 18,5 – 24,9 kg/m2) düzeye geldiğinde tekrar ağırlık kazanımı önlenmeli ve kaybedilen ağırlık korunmalıdır.

Egzersiz

Erişkinlerin günlük ortalama 30-40 dakika orta şiddette egzersiz yapması tavsiye edilir. Bu faaliyet günlük (200 kkal) enerji tüketimini sağlar. Egzersizin temel ilkeleri : Egzersizin Türü; Yürüyüş, Günlük faaliyetlerde artış, Direnç hareketleri Egzersizin Sıklığı; Her gün yada en az 5 gün/hafta Egzersizin Süresi; 40-60 dk./günde 1 kez, 20-30 dk/günde 2 kez Önerilen egzersiz programı, kişiye özgü olmalı, eğlenceli, uygulanabilir ve bireyin günlük yaşam alışkanlıkları ile uyum göstermelidir.

İlaç Uygulaması

Obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlar hafif ve orta derecede ağırlık fazlalığı olan bireyler için uygun değildir. Kullanılan ilaçların mutlaka hekim tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması gerekliliği büyük önem taşımaktadır.

Cerrahi Seçenekler

Obezitede cerrahi yaklaşım iki şekilde yapılmaktadır. Besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik bariyatrik cerrahide hedef, besinlerinn gastrointestinal sistemdeya kısıtlanmasını veya emilimi düşürmektir.. Bu amaçla bypass, gastroplasti, gastrik bantlama, gastrik balon vb. yöntemleri kullanılır. Rekonstrüktif yaklaşımda; vücudun çeşitli bölgelerinde lokalize olmuş mevcut yağ dokularını almaktır.Çoğunluğu estetik ağırlıklıdır ve eğer hasta obezite tedavisinin gereklerini yerine getirmezse yağ depolanması tekrarlar.