safra-kesesi-problemleri

Hızlı Bilgi Formu

Safra Kesesi Tanımı

Safra kesesi karaciğerin altına bitişik içi safra ile dolu bir organdır. Safra sıvısı karaciğerde yapılır ve safra kesesinde depo edilir. Safra kesesi safrayı üretmez. Karaciğerde üretilen olan safrayı depolama vazifesi görür.

Safra Kesesi Taşları

Safra içeriklerinin dengesinin değişmesi sonrasında Safra kesesi taşları meydana gelir. En baştaçamur şeklinde kendini belli ederken giderek milimetrik taş(lar) ve santimetrik taş veya taşlar olarak karşımıza çıkar.

Safra kesesinin ana safra kanalı ile birleşimini sağlayan kanalı Safra kesesi taşları, tıkamadıkça kişide sıkıntıya yolaçmazlar.

Safra kesesi taşları olan hastaların büyük kısmı (takriben %85’i)nda taşlar herhangi bir şikayet olmaz. Yapılan çalışmalarda kişilerin yıllık ancak % 1-6 sınde şikayet oluşur. Bu tür kişilerin safra kesesi taşları genel kontrol sırasında rastlantısal saptanır. Böyle hallerde taşların durumuna (milimetrik ve santimetrik olması durumuna göre) ya da hastanın diğer bazı hastalılarının olup olmamasına göre ameliyatın önceliğini belirleriz.

Laparoskopik Kamera ile Kapalı safra kesesi ameliyatı (Laparoskopik Kolesistektomi) safra taşlarında altın standarttır. Lakin bütün kapalı ameliyatlar kapalı devam etmeyebilir. %3–10 oranında açık safra kesesi ameliyatına geçilebilinir.

Safra Kesesinde Taş Oluşumu Nasıldır?

Safranın biyokimyasal yapısını bilirsek Safra kesesinde taşın oluşumunu anlayabiliriz. Safra sıvısının biyokimyası kolesterol, safra tuzları ve lesitinden oluşur. Bu maddelerin safranın içinde belirli dengede bulunması gerekir. Kolesterol hayvani besinlerden alınır ve vücutta elzem bir maddedir ve hayatın devamı için lüzumlu olan değişik hormonların yapıtaşıdır. Kolesterol dengesizliği, irsiyet, yağı vücut, cinsiyet, yaş taş oluşumuyla ilgili bulunmuştur.

Safra Kesesi Polipi

Bunların ürkütücü tarafı kötü huylu (malign) olabilme durumudur. Polip basit tanımlamayla safra kesesi iç kılıfının kalınlaşması ve bölgesel olarak büyümesi şeklinde açıklanabilir. Safra kesesi polibi nedir? Nasıl meydana gelir? Nasıl davranmalı? Bedenin diğer yerlerindeki bu büyümeler toplumda “et beni” şeklinde adlandırılır.

Safra Kesesi ve Yolları Hastalıkları Teşhisi

Ultrasonografi ile Safra kesesi içi safra ile dolu bir organ olduğundan, içinin değerlendirilmesi olur. Safra kesesi içindeki taşlar ses dalgalarını aşağı dokulara geçirmez ve orada opak yapının görülmesine neden olur. Ancak safra kesesinin içi dolu olmalıdır ki içindeki yapıları rahatlıkla gösterebilsin. Safra kesesi kasılı ise -ki bu yemeklerden sonra böyledir- içindeki yapıları görme şansımız olmayacaktır.

Hangi Tür Taşların Ameliyatı Acildir

Yarım santimden (0.5 cm) küçük mikroskopik taşlar oluşturabilecekleri olası problemler nedeniyle ameliyatları önceliklidir. Yemeklerden sonra bu taşların hareket edip daha önce bahsettiğimiz olaylara-komplikasyonlara yol açabilirler. Bu durumdan ötürü “taşın çok küçük büyüt’de o zaman olursun” söylemi hatalıdır.

Safra Kesesinin Görevi

Saatlik olarak sağlıklı yetişkinde / normal bir karaciğerde istirahatte 0.41-0.43 ml safra karaciğer hücrelerince üretimi yapılır. Yapılan bu safra da karaciğer içindeki kanalcıklar la safra kesesine varır ve depolanır.Safra yolları da (koledok) safra kesesinden çıkan safranın onikiparmak barsağına ulaşımını sağlar.

Safra Sıvısının Görevi

Karaciğerde yapılan safra hususan yağ ve yağlı gıdaların vücuda girişi barsaklardan emilmesinde rol alır. Yağların ve yağlı gıdaların daha küçük parçacıklara (paritiküllere) dönüşümünü sağlar.

Safra Kesesi Taşı Olanlarda Ne Gibi Belirtiler Çıkar?

Safra kesesi taşları safranın safra kanalına ve onikiparmak bağırsağına akımını engellemediği sürece kişi tarafından anlaşılamaz. Safra kesesinin tamamının taşla dolu olduğu hallerde safranın yetersizliği nedeniyle hazım yani yağlı gıdaların sindiriminde bozukluk ve bu halinde barsak içinde aşırı gaz yapması nedeniyle hazımsızlık şikayetine yol açar.

Safra Kanalına Düşen Tehlikeli mi?

Yaprak şeklindeki pankreas organımızın kanalı da safra yolunun son kısmıyla birleşip onikiparmak barsağına açılır. Birleşim yeri taş ile tıkandığında pankreas sıvısının da barsağa akmasına mani olur. Pankreas sıvısını boşaltamaz. Bu da hayatı tehdit eden Pankreatit hastalığına yol açar.

Akut Kolesistit Tanımı

Ekseriyetle safra kesesindeki taşın kese ile safra kanalı arasında sıkışıp safra kesesindeki sıvı safra yoluna akamayıp duvarının iltihaplanıp şahısta enfeksiyona neden olması ile ortaya çıkar. Hastada karın sağ üst kısımda ağrı, ateş, bulantı, bazen de kusmaya sebep olur.